بازدید سعید شکورزاده فرماندار شهرستان از روستا های توابع بخش حاجیلار

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره ، امروز  چهارشنبه 1401/1/10در راستای سلسه برنامه های « روستا، محور توسعه پایدار » سعید شکورزاده فرماندار شهرستان به همراه بخشدار حاجیلار ، مدیران و روسای ادارات  جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن ، راهداری و حمل و نقل جاده ای ،منابع آب ، مخابرات ، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ، گاز، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، برق و آبفای شهرستان از روستای قزلجه گل بازدید نمودند.

شکورزاده فرماندار شهرستان و مدیران حاضر در این بازدید با احصاء دغدغه های عمومی مردم از جمله :

√درخواست آب زراعی برای اراضی 
√تهیه طرح هادی
√ جانمایی معابر و اجرای طرح هادی
√تکمیل و تحویل شبکه آبرسانی مزارع
√ رفع مشکل کمبود آب شرب در تابستان
√پوشش موبایل و اینترنت
 از جمله مشکلات مورد بحث، که بررسی های لازم انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد

لازم به ذکر است این روستا در 25کیلومتری شهرستان چایپاره واقع و دارای 6خانوار و23نفر جمعیت بوده و نوع فعالیت این اهالی کشاورزی(دیم) و دامداری  امرار معاش می نمایند.

چهارشنبه 10 فروردین ماه 1401