اولین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹راس ساعت ۹ اولین جلسه کمیته تطبیق مصوبات واصله از شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در سال ۱۴۰۰ با حضوردانیالی بخشدار بخش مرکزی، جامعی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی، حاکم عمرزاده کارشناس مشورتی استان و آقای باقری کارشناس امور شوراها و دهیاریها در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید.

در این جلسه تمامی مصوبات واصله از شوراهای اسلامی از حیث تطابق با قوانین و مقررات موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.