جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری چایپاره برگزارشد.

جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری چایپاره برگزارشد.
بنا به گرارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار وباحضور عبدیلی مدیرعامل شهرکی های صنعتی استان و اعضاء در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه گفت، درسفر اخیر هئیت دولت به استان و حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در شهرستان یکی از مطالبات ما مسئله احداث شهرک صنعتی جدید در چایپاره به لحاظ نبود فضای لازم برای سرمایه گذاران در شهرستان بود که که اینت منطقه را در خصوص سرمایه گذاری با مشکل مواجه کرده است ولذا در این خصوص مقرر گردید در مرحله اول ناحیه صنعتی موجود توسعه یافته و درمرحله بعدی شناسایی مکان جدید برای احداث ناحیه صنعتی چایپاره مد نظر قرارگیرد وی گفت براین اساس مکان مناسب برای ایجاد ناحیه صنعتی جدید مشخص گردیده است و لذا ضروری است اداره کل شهرک های صنعتی استان  با دستگاههای ذیربط شهرستانی هماهنگی و اقدان لازم درجهت آماده سازی مکان جدید تا آخرسال 98 در اولویت عملکرد خود قرار دهند.