بازدیدمحمدی ایروانلوفرماندارازمشکلات منازل مسکونی واقع درمجاورت نهرکندچایی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرمانداربه همراه روسای ادارات خدمات رسان ازوضعیت کوچه نیمه شعبان ومشکلات منازل مسکونی واقع درمجاورت نهرکندچایی را مورد بازدید وبررسی قراردادند.ودستورات لازم جهت رفع هرچه سریعترمشکلات را صادرنمودند.