تجلیل از کتاب خوانان کوچک به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،با حضور امینی فرماندار شهرستان و مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان از کتاب خوانان کوچک تجلیل بعمل آمد

در ادامه به مناسبت هفته دفاع مقدس از خانم شفی زاده به جهت ساخت کلیپ کوتاه به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز تجلیل بعمل آمد