جلسه آموزش کارشناس فناوری اطلاعات و کاربران رایانه شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه آموزش کاربران رایانه شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان در کلاس آموزشی کابران رایانه انتخابات گفت: یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین وظایف اعضای شعب متوجه کاربران انتخابات است.

و تمام امکانات سخت افزاری در شهرستان برای کابران مهیا شده وآموزش نقش اساسی در روند اجرای انتخابات دارد و کاربران باید توجه کنند تا کار با دقت و سرعت مناسب در روز برگزاری انتخابات صورت گیرد.

ایشان همچنین در ادامه: تبیین نقش انتخابات در آینده کشور از وظایف مهم همه ما مسئولین و متولیان برگزاری انتخابات است و بی شک حضور گسترده ملت بزرگ ایران در پای صندوق های رای نقشه های شوم دشمنان را همچون گذشته نقش بر آب خواهد کرد.