آغازطرح الزام اجرای دقیق پروتکل های تخصصی حوزه حمل و نقل در تاکسی های درون شهری با حضور فرماندار شهرستان

بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در راستای کاهش و توقف شیوع ویروس کرونا و تشدید فعالیت های مراقبتی در این زمینه، طرح الزام اجرای دقیق پروتکل های تخصصی حوزه حمل و نقل در تاکسی های درون شهری با حضور فرماندار؛ کارشناس امور اجتماعی فرمانداری؛ عضو شورای اسلامی شهر(آقای کریمی)، شهردار و معاونت بهداشت و درمان شهرستان آغاز گردید.

 با آغاز این طرح، تمامی رانندگان تاکسی، ۱. علاوه بر ضدعفونی مداوم خودرو، ۲. نصب حائل نایلکسی بین راننده و مسافران، ۳. موظف به زدن ماسک بوده و ۴. حق حمل حداکثر سه مسافر را دارا می باشند. در این طرح ۵. ارائه خدمات حمل و نقل شهری برای مسافرانی که از ماسک استفاده نکنند، ممنوع بوده و با متناقضین طبق ابلاغیه های ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا برخورد خواهد شد.

گفتنی است شماره تماس ۳۱۳۳ و ۱۹۰ و شماره تماس شهرستانی ۳۶۷۲۸۸۷۱ شبکه بهداشت و درمان شهرستان؛ جهت اطلاع رسانی ناقضین و متخلفین پروتکل های بهداشتی تخصصی حوزه حمل و نقل(مفاد ۵ گانه فوق الذکر) در تاکسی های درون شهری، تاکسی تلفنی و روستایی جهت اطلاع و تماس شهروندان محترم در نظر گرفته شده است.