ادای احترام استاندار آذربایجان غربی به مقام شامخ شهدای سیلوانا