دیدار مدیر کل دامپزشکی استان بافرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرماندار چایپاره: مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی باامینی فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان ضمن قدردانی از زحمات حوزه دامپزشکی و در راس آن مدیر کل دامپزشکی استان و رئیس و پرسنل دامپزشکی شهرستان حمایت خود را در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی دامپزشکی اعلام نمود..

وی در ادامه گفت : کشتکارگاه به عنوان مکان عرضه فراورده های گوشتی نقش موثری در تامین سلامت و بهداشت شهروندان داردوبا توجه به بیماری ها و مخاطرات امروزه در سلامت جامعه، نظارت بیشتر دامپزشکی در حفظ سلامت مصرف کنندگان الزامی است.

در ادامه مدیر کل دامپزشکی استان به بیان گزارشی در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی و بیان مسائل و مشکلات دامپزشکی شهرستان پرداختند.