جلسه پیشگیری ،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستادپیشگیری هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان چایپاره به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان ؛سلطانی رئیس دادگستری واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش دکترمحمدی ایروانلو  فرماندار شهرستان گفت: بحرانهای تهدیدکننده جامعه را بحرانهای ناشی از جنگ ودرگیری بین کشورها ؛ بحرانهای ناشی از مسائل سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی در جامعه و بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی عنوان کرد وبااشاره به حادثه ترور سپهبد قاسم سلیمانی این اقدام استکبار جهانی را برخلاف هنجارهای بین المللی دانستند و بامحکوم کردن این حادثه گفت : نظام جمهوری اسلامی ازبدو انقلاب تحت شدیدترین توطئه ها وتحریم هاقرار گرفته و در سالهای گذشته شدت بیشتری گرفته است.

درادامه ایشان برآمادگی کامل تمام دستگاههای اجرایی خدمات رسان  و امدادی جهت اقدامات به موقع، مناسب وسریع در صورت بوجود آمدن مشکلی در شهرستان تاکید نموده و خواستار برنامه ریزی دقیق تمام اعضای ستاددر زمان وقوع  شدند.

در ادامه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گزارشات خود را مطرح وموارد ذیل مصوب گردید.

1-پیرو پیام معاونت سیاسی ؛ امنیتی واجتماعی استانداری مقرر گردید کلیه دستگاههای عضو ستاد پیشگیری ، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران ضمن بازبینی وکنترل تجهیزات ، باتمامی قوا در آماده باش کامل باشند.2-مقرر گردید شهرداری قره ضیاالدین و جمعیت هلال احمر شهرستان نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت اسکان اضطراری در محل های تعیین شده طبق مطالعات دفتر امور شهری استانداری ؛ اقدام لازم رامعمول دارند.3-مقرر کردید جمعیت هلال احمر شهرستان نسبت به بازبینی وبه روز رسانی انبار امدادی خود اقدام لازم رامعمول دارند.4-شرکت آب و فاضلاب شهری وروستایی شهرستان نسبت به بازدید وبررسی میزان ایمنی منبع های آبی خود جهت جلوگیری از آلودگی های احتمالی اقدام لازم رامعمول ونتیجه را به فرمانداری اعلام نمایند.