دیدار مدیرکل کمیته امداد ام خمینی(ره) با محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره

دیدار مدیرکل  کمیته امداد ام خمینی(ره) با محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و هئیت همراه با محمدی ایروانلو درمحل فرمانداری چایپاره دیدار وگفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و هئیت همراه با محمدی ایروانلو درمحل فرمانداری چایپاره دیدار وگفتگو نمودند.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این دیدار ضمن تقدیرو تشکراز سهندی بخاطر حضور در شهرستان و توجه ویژه ایشان به محرومان شهرستان گفت،  شهرستان چایپاره یک منطقه محروم در سطح استان می باشد واین نیازمند توجه تمام مدیران استان به چایپاره می باشد و با توجه به چالش های اقتصادی وضعیت معیشتی مردم کمیته امداد امام  خمینی(ره) در سطح شهرستان عملکرد خوبی داشته است. وی درادامه افزود در شهرستان چایپاره با کمبود مکان مناسب برای مسکن محرومان هستیم که  نیازمند راهکاری مناسب  برای حل مشکل هستیم تا بتوانیم سرپناه مناسبی برای این قشر از جامعه بوجود آوریم.

فرماندار چایپاره در این دیدار افزود با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم های بی رحمانه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث چالش های اقتصادی در داخل کشور شده و باعث گردیده تا آستانه تحمل مردم به شدت کاهش یابد. در این میان تعامل دولت وکمیته امداد در این چند سال اخیر بیشتر گردیده است که باعث پیشرفت و پیشبرد اهداف کمیته امداد درخدمت به قشر ضعیف و محروم جامعه گردیده است.

سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هم در این دیدار ضمن تقدیر وتشکر از زحمات فرماندار چایپاره گفت، در شهرستان چایپاره مبلغ 1میلیارد 830 میلیون برای اشتغال زایی محرومان اختصاص داده شده است که جزء شهرستانهای برتر استان در این حوزه می باشد ودر کل استان 190میلیارد تومانوام بلاعوض در مراحل مختلف به نیازمندان و افراد تحت پوشش پرداخت شده است  وی در ادامه به بحث مسکن محرومان اشاره کرد وگفت که یکی از چالش های کمیته امداد هم تامین مسکن محرومان می باشد و با پیگیریهای لازم مشکل مسکن محرومان شهرستان را حل خواهیم نمود.