سی وپنجمین یادواره نکوداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری در شهرستان چایپاره

محمدی ایروانلو در این مراسم ضمن تبریک هفته معلم به تمامی فرهنگیان به بحث پیشرفت آموزش و پرورش پرداخت گفت؛ مهمترین نماد و دغدغه هرکشور و هر واحدسیاسی پیشرفت و توسعه است که در این بین رکن اصلی و مهمترین مولفه پیشرفت  مسئله منابع نیروی انسانی است و هرکشوری که میخواهد درمسیرتوسعه موفق باشد باید نیروی انسانی خوبی را تربیت کند و سایر مولفه ها خود به خود اصلاح خواهدشد.
در ادامه نماینده عالی دولت گفت؛ وقتی به کشورهای پیشرفته یک نگاه گذرا می کنیم میبینیم که بیشترین هزینه را برای توسعه صرف آموزش وپروش می کنند تا آموزش وپرورش قدرتمند داشته باشند و بتوانند با آموزش های لازم باعث پیشرفت وتوسعه کشور گردند وی درادامه افزود وقتی میخواهیم ببینیم که یک کشور پیشرفته است یا نه، نباید به کارخانجات، ذخایرنفتی و بانکی نگاه کنیم باید بریم نظام آموزشی ومدارس آن  کشور را بررسی کنیم چون سرمایه های آن کشور در این مکان ها هستند و این نشان دهنده جایگاه، ارزش و اهمیت معلمان در برنامه ریزی وتوسعه کشور می باشد. 
فرماندار چایپاره در ادامه افزود؛ یکی از مهمترین چالشهای کشور در بحث آموزش وپرورش این است که معلمان ما احساس داشتن یک هویت شغلی و حرفه ای مستقل را نداشته تنها به عنوان یک شغل صرف نظر از نوع و داشتن عرق به آن به فعالیت مشغولند این مساله در میان معلمان جوان متاسفانه بیشتر است در حالی که معلمی شغل عشق و ایثار است و باید با تمام وجود به این شغل ارزش نهند و ی در ادامه گفت   بجای برنامه های از قبل برنامه ریزی شده برای افزایش شان وجایگاه معلمان تلاش کنیم تا ارزش فرهنگیان در سطح جامعه بالا برود تا شاهد توسعه کشورمان در عرصه های جهانی باشیم.