اطلاعیه مهم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان چایپاره

اطلاعیه مهم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان چایپاره

به اطلاع مالکین محترم دارای سند مالکیت دفترچه ای اراضی کشاورزی و باغات می رساند: در صورتی که ظرف یک ماه از این تاریخ اسناد دفترچه ای خود را جهت تعویض و تبدیل به سند تک برگ کاداستری به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان چایپاره واقع در مجتمع اداری شهرستان تحویل نمایند:

1-  از پرداخت هزینه نقشه شمیم مربوط به اراضی خود معاف می باشند ( رایگان)

2- سند تک برگ ظرف یک ماه صادر و ارائه خواهد شد .