معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی:

تامین مطالبات مردم، در اولویت کاری دستگاههای اجرایی قرار گیرد

تامین مطالبات مردم، در اولویت کاری دستگاههای اجرایی قرار گیرد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: تکریم ارباب رجوع جهت تامین مطالبات مردم، در اولویت کاری دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد.

جعفر ذوالفقاری امروز در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر پیروی مدیران از منویات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در خدمت شایسته به مردم، افزود: مدیران دستگاههای دولتی با خدمات بی وقفه، مردم را امیدوار ساخته و با اقدامات امیدبخش، توطئه های دشمنان را خنثی سازند.

وی همچنین رویکرد دولت سیزدهم را تسهیل روند خدمات رسانی به مردم اعلام کرده و ادامه داد: تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در راستای تسریع امورات استان و خدمات رسانی به مردم افزایش یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی به تداوم تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر در دستگاههای اجرایی استان نیز اشاره کرده و افزود: شورای اداری در روند پیگیری برنامه های دولت سیزدهم نقش مهمی دارد و دستگاههای اجرایی نیز با پژوهش محوری، پیشرفت و توسعه آذربایجان غربی را تسریع کنند.