نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با فرماندار شهرستان چایپاره

فرماندار چایپاره :برنامه ریزی دقیق و یکپارچه راهبرد اصلی پیشرفت و توسعه روستاها  است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضور بخشداربخش مرکزی و دهیاران بخش مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات دهیاران؛ بر رفع برخی کاستی ها و نواقص های موجود در روستاهای بخش مرکزی شهرستان  تاکید کرد.

 وی در ادامه گفت: نبود برنامه ریزی صحیح در سال های گذشته باعث ضعف خدمات درروستاها شده است و راهکار برون رفت از این وضعیت را داشتن برنامه مدون درراستای توسعه وحل مسائل و مشکلات روستاها عنوان کردوی گفت برای داشتن روستاهای توسعه یافته  توسعه امکانات و خدمات در این مناطق ضروری است وی از دهیاران خواست برنامه ریزی برای مدیریت روستاها را محور اقدامات خود قرار داده و مطالبات روستائیان را در بستر همین برنامه ریزی ها پیگیری نمایند.

فرماندار چایپاره در بخش دیگری از سخنان خود ازپیگیری ایجاد زیرساختهای ارتباط اینترنتی در روستاهای فاقد اینترنت علیرغم مشکلات پیش رو خبرداد.

در ادامه نماینده دهیاران و چندتن از دهیاران نسبت به مشکلات موجود در روستاهای این شهرستان مواردی را بیان نمودند پیگیری برای تعیین و ابلاغ حریم روستاها، توجه بیشتر به بهسازی معابر روستائی، مشکلات درخصوص گاز رسانی ؛ مشکلات بهداشتی ؛ اینترنت، برای روستائیان مواردی بود که به آنها اشاره شد.