تجلیل از مسئول روابط عمومی فرمانداری در شهرستان چایپاره

تجلیل از مسئول روابط عمومی فرمانداری در شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی از مسئول روابط عمومی فرمانداری تجلیل بعمل آمد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، ضمن گرامیداشت این روز از مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان تجلیل نمود .