هجدهمین جلسه ستادپیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان چایپاره برگزارشد. روند افزایش مبتلایان کرونا و ضرورت افزایش محدودیت‌ها درچایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره هجدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا  باموضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت الزام به اجرای پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با تاکید بر ضرورت بیشتر شدن محدودیت‌ها در شهرستان  به دلیل افزایش تعداد مبتلایان در این شهرستان گفت : با وجود همه تلاش‌ها و اعمال محدودیت‌ها به دلیل رعایت‌نشدن دستور العمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی آمار مبتلایان رو به افزایش است و این شهرستان به نسبت جمعیت با افزایش تعداد مبتلایان دررده های نخست استان قراردارد و باتوجه به قرمز شدن وضعیت منطقه، روزهای سختی را در پیش رو خواهیم داشت.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان گفت : مصوبات ستاد مقابله با کرونا شهرستان، درصورت همراهی نکردن مردم به طور قطع اثربخشی و کارآیی لازم را  نخواهد داشت و این موضوع بر روی معیشت، وکسب و کار مردم تاثیر دارد و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

رئیس ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا شهرستان  گفت علیرغم محدودیت های اعلام شده و تعطیلی مشاغل مربوطه متاسفانه بخش زیادی از کسبه پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. وی باانتقاد از اداره صمت و اتاق اصناف در خصوص نظارت ضعیف برالزام کسبه دررعایت دستورالعملهای اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا گفت وفق تاکید دادستان محترم مسئولین نهادها و دستگاههای مربوطه در صورت عدم نظارت کامل و قصور درانجام وظایف محوله تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت

فرماندار شهرستان گفت متاسفانه با وجود توصیه ها و تذکرات متعدد بازهم مراسمات عروسی درمنازل های و مکان های شخصی  همچنان پابرجاست. محمدی ایروانلودر این خصوص باردیگر با تاکید بر ممنوعیت مراسمات عروسی از مردم در خواست نمودبرای  سلامت خود،خانواده و شهروندان از برگزاری این گونه مراسمات خودداری کنند وی گفت برگزارکنندگان مراسم عروسی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد

درادامه این جلسه در راستای الزام به رعایت موارد بهداشتی  نظارت بر رعایت توصیه های بهداشتی دربازار و برخورد شدید با متخلفین مورد تاکید قرار گرفت و مقررگردید تیم‌های گشت سیارمتشکل ازنیروی انتظامی، اتاق اصناف ؛ شبکه بهداشت درمان و اداره صمت بازدید های مستمر از مشاغل گروههای چهاگانه  انجام داده و درصورت عدم رعایت مقررات و پروتکل های بهداشتی اعلام شده  بدون اغماض  برخورد قانونی و پلمپ  این گونه مکان ها و واحدهای کسبی متخلف انجام شود