همزمان با ایام مبارک دهه فجر جایگاه سوخت محوری بسطام افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، همزمان با ایام مبارک دهه فجر  جایگاه سوخت محوری بسطام از توابع بخش مرکزی شهرستان با حضور محمدی ایروانلو فرماندار،کبیری نماینده مردم شهرستانهای چایپاره وخوی درمجلس شورای اسلامی، امام جمعه و اعضای شورای اداری افتتاح شد.