جلسه هماهنگی وبرنامه های هفته دولت درشهرستان چایپاره

بنابه این گزارش محمدی ایروانلوفرماندارضمن گرامیداشت یادوخاطرشهیدان رجایی وباهنر وتبریک فرارسیدن هفته دولت گفت هفته دولت فرصتی گرانبها برای دولتمردان نظام جمهوری اسلامی است که خدمات ودستاوردهای دولت را درحوزه های مختلف به ملت که پشتوانه عظیم دولت هستنداطلاع رسانی نمایند .ادارات ونهادهای شهرستان نیزبایددراجرای هرچه بهتربرنامه هاهمکاری ومشارکت لازم راداشته باشند.

ازمهم ترین پروژه های شاخص کلنگ زنی درهفته دولت

۱-گازرسانی به۶روستای محورتاج خاتون

۲-ساماندهی پارک ملت

۳-افتتاح۳۵ واحدمسکن روستایی

۴-پایگاه سلامت شهری وروستائی شماره ۱

۵-بهسازی ومقاوم سازی مسکن روستایی عنوان شد.

درادامه جلسه درخصوص هرچه باشکوه تربرگزارنمودن برنامه های این هفته پروژه های آماده و قابل افتتاح وهمچنین زمان وترتیب برنامه هاتصمیمات لازم اتخاذگردید.