🔻درچهارمین روز از هفته دولت افتتاح وکلنگ زنی پروژه های شاخص شهرستان

.

بنابه این گزارش کلنگ زنی اجرای استخر شنای شهر قره ضیاالدین با شراکت بخش خصوصی ،اعتباری که هزینه خواهد شد ۳۰۰۰۰میلیون ریال (مجری شهرداری)،افتتاح طرح هادی روستای قمشگلن سفلی اعتبار هزینه شده۳۱۴۰میلیون ریال( مجری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ودهیار روستا) به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم کلنگ زنی اجرای استخرشنای شهر قره ضیاالدین  باشراکت بخش خصوصی وافتتاح طرح هادی روستای قمشگان سفلی باحضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای شورای اداری برگزارشد