بازدید دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره از روستای قنات میرزاجلیل

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در راستای پیگیری درخواست های اهالی محترم روستای قنات میرزا جلیل دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره به همراه مدیریت توزیع برق و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان از این روستا بازدید بعمل آوردند.

  در این بازدید مشکلات مربوط به نوسانات برق روستا بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.