بازدید فرماندار از نقاهتگاه مراقبت از بهبود یافتگان کرونا در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی، فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بهمراه دکتر درستی رئیس شبکه بهداشت ودرمان از ‌نقاهتگاه نگهداری و مراقبت از بیماران بهبود یافته کرونا بازدیدکردند.

بنا به این گزارش این مرکز برای نگهداری و مراقبت قبل از بستری و بعد از ترخیص بیماران کرونایی  آماده شده و با این اقدام  شاهد کاهش آلودگی در سطح شهرستان خواهیم بود.