حضور مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان و مدیر کل بهزیستی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم

با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛

روز پنجشنبه 14 بهمن 1400

مدیر کل صنعت معدن و تجارت‌ استان از ساعت 10 الی 11

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از ساعت 12 الی 13

مدیر کل بهزیستی استان از ساعت 11 الی 12

☎️ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهند بود.