بازدید فرماندار چایپاره و هئیت همراه از معادن شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش محمدی ایروانلودر بازدید از معادن شهرستان گفت، در چایپاره 30معدن مجوز دارند که از این تعداد 15 معدن در سطح شهرستان فعال می باشند که ظرفیت استخراج 300 هزار تن در سال را دارند که در حال حاضر ازاین ظرفیت سالانه 180هزارتن تولید می شود که به استانهای مختلف کشور ارسال می شوند و نزدیک به  400نفر به صورت مستقیم در معادن  مشغول به کار هستند.

فرماندارچایپاره در ادامه افزود مشکل اصلی شهرستان بحث خام فروشی سنگ معادن می باشد و یکی از سیاست های شهرستان جلوگیری از این امر بوده که راهکار حل مشکل وجود وفعالیت واحدهای فرآوری می باشددر حال حاضریک واحد فرآوری سنگهای معادن در شهرستان فعال است اما طبیعتا اینگونه واحدهای فرآوری در جوار معادن خروجی آنها را بیشتر خواهد نمود لذا امسال با اعتبار 25میلیارد ریال از اعتبارات روستایی تخصیص گردیده که مقرر است در یک سال آینده دومین واحد فرآوری شهرستان درمنطقه معادن کوه کمر به فعالیت بپردازد.

نماینده عالی دولت در شهرستان، در این بازدید به اعتراضات فعالین محیط زیست شهرستان و روستائیان همجوار با معادن اشاره کرد و گفت مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط معادن باید از طریق اداره محیط زیست شهرستان مورد بررسی وحل ، فصل گردد وی در ادمه گفت در تلاش هستیم بخشی از درآمدهای حاصل از معادن را که صراحت قانونی دارد از طریق مراجع قانونی برای حل مشکلات روستائیان همجوار با معادن شهرستان جذب و اقدامات اثرگذار در این راستا انجام گیرد.