ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار ؛ مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجانغربی؛ رییس پلیس راه استان واعضای جلسه بمنظور بررسی مسائل ومشکلات حوزه راهها وحمل ونقل جاده ای شهرستان وهمچنین ارائه راهکارهای لازم واجرائی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار گفت : مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای علاوه براز دست رفتن تعداد زیادی از جمعیت پیامدهای منفی اقتصادی ، اجتماعی و روانی متعدد دیگری نیز ایجاد می کند.که کاهش آن مستلزم توجه بیش از پیش به ایمنی محور ها و توسعه و ایجاد جاده های ایمن جهت تردد رانندگان می باشد.و همچنین برگزاری جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و عبور و مرور شهری دارد.

ایشان همچنین در ادامه خواستار تلاش دستگاههای متولی بویزه شهرداریها واداره راهداری وحمل ونقل جاده ای باهمکاری سایر دستگاههای اجرایی در راستای تحقق مصوبات شدند وهمجنین  ضمن بررسی مصوبات جلسات گذشته برپیگیری ویژه مصوبات شورای ترافیک شهرستان تاکید کرد.

درادامه مدیر کل راهداری وحمل نقل جاده ای  استان کمسیون ایمنی راهها رابعنوان یک راهبر در بحث ایمنی راه مطرح وبرتعامل مابین دستگاههای اجرایی در افزایش ایمنی راهها از طریق فرهنگ سازی وبرگزاری کلاسهای اموزشی دانستند.                درادامه جانشین پلیس راه استان خواستار توجه جدی مسئولین به توسعه جاده بین المللی (تبریز _بازرگان ) شدند وبر جداسازی وایجاد لاین های رفت و برگشت جداگانه جهت کاهش میزان تصادفات تاکید نمودند.همچنین ایشان راههای حادثه خیز و گره های ترافیکی که نیازمند آسفالت ؛ ساماندهی ، نصب علائم راهنمائی ورانندگی  است بررسی و پس از بازدیداقدامات لازم جهت اجرای آنها انجام گیرد.