گزارش تصویری

اعزام تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره جهت امدادرسانی در زلزله خوی

اعزام تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره جهت امدادرسانی در زلزله خوی