دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان چایپاره برگزار شد

به گزارش روابط فرمانداری چایپاره دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با موضوع تسهیلات کرونا ؛تسهیلات اشتغال خانگی و بررسی موانع در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسه فرمانداری برگزار گردید .‌‌‌‌‌

 بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان برلزوم اهتمام دستگاه های مسئول به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت اطلاع رسانی و  همکاری لازم در جهت روند پرداخت تسهیلات کرونا و جذب حداکثری اعتبارات به شهرستان تاکیدکردند.

فرماندارچایپاره درادامه با تاکید بر همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات  گفت : همه باید تلاش کنیم که مردم و بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از ویروس کرونا از این تسهیلات برخوردار شوند.

◽️وی در ادامه از عملکرد ضعیف دستگاه های اجرائی در معرفی داوطلبین دریافت تسهیلات انتقاد کرد و گفت: دستگاه های اجرائی موظف هستند تا با پیگیری های لازم نسبت به معرفی واجدین شرایط به سیستم بانکی اقدام نمایند.