جلسه کمیته برنامه ریزی وتوسعه شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کمیته برنامه ریزی توسعه شهرستان به ریاست امینی فرماندار چایپاره و با حضور کارشناس معین شهرستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان گفت : جلسه کمیته برنامه ریزی از مهمترین جلسات شهرستانی محسوب می شود چرا که در روند توسعه شهرستان تاثیرگذار خواهد بود.

فرماندار چایپاره در ادامه خواستار پیگیری اعتبارات تخصیصی وجذب حداکثری اعتبارات از سوی هر یک ازدستگاه های اجرایی شهرستان شدند.

در ادامه مهندس حاج حسنی کارشناس معین شهرستان نیز گزارشی از روند بودجه ریزی و سهم شهرستان ارائه نمود. سپس رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان نیز با بیان نیاز های بودجه ای خود درباره آخرین اقدامات و پروژه های نیمه تمام و در حال اجرا گزارشی ارائه کردند.