برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست محسن دانیالی معاون فرماندار شهرستان چایپاره و بخشداران و اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان چایپاره در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر :

 تهیه برنامه مدون پیشگیری از اعتیاد توسط ادارات تابعه شهرستان/  برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور کارشناسان مجرب و متخصص / ایجاد فضای مناسب در ایام فصل زمستان

معاون فرماندار شهرستان چایپاره ضمن تقدیر از گزارش های دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت:آموزش مقدمه پیشگیری است بنابر این باید با تهیه و تدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم از جمله مدارس و خانواده ها سیاست گذاری های لازم صورت گیرد

وی ادامه داد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های کاری در شهرستان چایپاره هست که در این راستا می بایست برنامه های حوزه فرهنگی و آموزشی و نحوه اجرای آن تقویت شود.

وی همچنین افزود در مبارزه با این پدیده شوم  باید در زمینه فرهنگی حضور فعال و میدانی داشته باشیم تا بتوانیم بر این مشکل غلبه کنم و می طلبد از ظرفیت سمن هاو فضای مجازی در جهت پیشگیری استفاده شود

دانیالی در ادامه خواستار بررسی موضوع گرمخانه ی شهرستان شد وی تاکید کرد با توجه به نزدیکی به فصل سرما و نیاز ویژه به چنین مکانی  بایستی دستگاه های متولی در اسرع وقت مکان گرمخانه شهرستان را مشخص و راه اندازی نمایند.