برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره :صبح امروز 2 آبان ماه 1401 در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخ به مطالبات مردم ، دیدار عمومی شکورزاده فرماندار شهرستان که دوشنبه هر هفته با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین برگزار می شود ، دوشنبه امروز نیز برگزار شد.

در این ملاقات که مراجعه‌کنندگان آن از طبقات و گروه‌های مختلف شغلی بودند، مشکلات و مطالباتی از قبیل : تسهیلات خوداشتغالی ، مسکن مددجوئی ، آب زراعی  ، نانوایی ، بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ،  تسهیلات مقاوم سازی روستایی  ، اشتغال  ، درخواست انشعاب گاز در خارج از محدوده طرح هادی روستایی ، درخواست افزایش سهمیه آرد نانوایی ، کمبود داروهای آنتی بیوتیک ، مسکن استیجاری برق واحدهای مرغداری  و ...مطرح و پس از صدور دستور رسیدگی از سوی فرماندار شهرستان مبنی بر پیگیری‌های لازم تلفنی و مکاتبه ای برای حل مشکلات مراجعین محترم توسط مدیران اجرایی انجام شد.

لازم به ذکر است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت با مردم شهرستان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12 برگزار می شود .