دیدار و گفتگوی کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان با سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره پیش از ظهر امروز مهندس کاظمی کارشناس مسئول معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی به همراه هیأت همراه با حضور در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره در خصوص هماهنگی و تشریح برنامه های کاروان اردوی جهادی هزار لبخند در روستاهای شهرستان چایپاره دیدار و گفتگو کردند.

بنا بر این گزارش این گروه جهادی متشکل از اساتید و دانشجویان دانشکده دندان پزشکی و علوم پزشکی استان آذربایجان غربی مرداد ماه 1401 با حضور در روستای های شهرستان به ارائه خدمات متنوع و  ویژه ای در راستای پزشک عمومی ، داندان پزشکی ، چشم پزشکی ، برنامه های فرهنگی و ...خواهند پرداخت.