بازدید فرماندار از محل تزریق واکسیناسیون کرونا در شهرستان چایپاره

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره امینی فرماندار شهرستان ازفاز دوم واکسیناسیون کرونا به افراد بالای ۸۰ سال از امروزنهم اردیبهشت ماه در پایگاه واکسیناسیون واقع در محل سالن کشتی شهرستان آغاز خواهد شد بازدید کردند.