سومین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان چایپاره برگزارشد.

سومین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان چایپاره برگزارشد.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، سومین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلوفرماندار واعضاء کارگروه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از زحمات تمامی اعضای کارگروه گفت، با توجه به مکاتباتی که انجام شده و پیگیریهای نماینده محترم درمجلس شورای اسلامی  قرار شده است که در آینده نزدیک آقای فتاح رئیس محترم کمیته امداد کشور مهمان شهرستان شوند و درزمان حضور ایشان مشکلات شهرستان درحوزه کمیته امداد جمع بندی  وبه ایشان جهت رسیدگی و حل وفصل آن اعلام خواهدشد.

در ادامه نماینده عالی دولت در شهرستان به بحث مسکن و آسیب های اجتماعی پرداخت و افزود، خوشبختانه در روستاها تسهیلات خوبی توسط بنیاد مسکن پرداخت می شود و اگر بعد از انقلاب بخواهیم روستاها را بررسی کنیم خدمات خوبی ارائه شده است وی همچنین گفت متاسفانه مشکل اصلی در روستاها نبود اشتغال پایدار است که باعث شده است تا جوانان بخاطر اشتغال به شهرها مهاجرت کنند و این باعث حاشیه نشینی در شهرها و مشکلات اجتماعی واقتصادی گردیده است.

همچنین در این جلسه  مصوبات جلسات گذشته مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.