جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان چایپاره برگزار شد.

بنابه این گزارش امینی فرماندار شهرستان

 رونق تولید و افزایش اشتغال را جزء برنامه های اولویت دار این کارگروه دانست، اعضای ستاد رفع موانع تولید، زمینه سازی و فراهم نمودن شرایط برای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رونق تولید می باشد و همه باید در راستای تحقق آن تلاش نمایند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ بنام سال رفع موانع تولید، تداوم سیاست های اقتصادی مسئولان برای رفع موانع تولید را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد، همواره در مسائل بین دستگاههای دولتی و واحدهای تولیدی حامی و پشتیبان بخش تولید بوده و خواهم بود.

وی همچنین توجه به رفع زیر ساختهای واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دستگاههای مربوطه گفت، دستگاههای دولتی باید از بخش خصوصی در این عرصه  به صورت جدی حمایت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عمده مشکلات اکثر واحدهای صنعتی تولیدی در حوزه های برق ، گاز ، امور بانکی و زمین میباشد از دستگاههای اجرایی خواست نهایت همکاری، هماهنگی و مساعدت را به واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان داشته باشند.