نشست فرماندارشهرستان چایپاره با خبرنگاران واصحاب رسانه در شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ،نشست فرماندار شهرستان چایپاره با خبرنگاران واصحاب رسانه به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار وجمعی از خبرنگاران شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار باتاکید بر جایگاه رسانه بعنوان چشم بینای مردم  گفت: رسانه ها می توانند مسائل را به مسئولین گوشزد وآزادانه نسبت به انعکاس اخبار وگزارش مشکلات مردم فعالیت کنند که تاثیر بسزایی در ایجاد ارامش اجتماعی در جامعه دارند.

فرماندار شهرستان چایپاره درادامه با تبیین وتشریح ادله وتاثیرات سفر و حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان  به شهرستان با اشاره به خبرها و تحلیل های غیر منصفانه از خروجی این سفرها در یکی از کانال های تلگرامی شهرستان  گفت این حضورها مایه خیر و برکت بوده و بخش مهمی از مشکلات شهرستان، مطالبات  و مشکلات مردم  مورد بررسی قرار گرفته ،راهکارها و  تدبیر های لازم  در این خصوص داده شده است . وی در ادامه گفت  رسانه ها در برقراری ارتباط بین مردم ودستگاههای اجرایی وپیگیری مطالبات مردم وهدایت افکار عمومی اگر بانقد منصفانه وبه دور از تخریب باشد می توانند در رشد وتوسعه شهرستان نقش موثری ایفا نمایند

ایشان همچنین در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت بی طرفی واجرای دقیق قانون انتخابات باعث جلب اعتماد مردم و مشارکت حد اکثری مردم خواهد شد که اصحاب رسانه وخبرنگاران نیز می توانند در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند.