# مکتب سلیمانی با دانش آموزان برتر ایرانی

تجلیل از دانش آموزان برتر

تجلیل از دانش آموزان برتر
تقدیر و تجلیل از دانش آموزان برتر عملی و فرهنگی شهرستان چایپاره در نماز عبادی سیاسی جمعه

گزارش تصویری

مراسم  تجلیل از دانش آموزان برتر عملی و فرهنگی در نماز عبادی سیاسی جمعه
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره، از چند تن از دانش آموزان برتر علمی و فرهنگی شهرستان چایپاره با حضور مردم و مسئولین در نماز عبادی سیاسی جمعه با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد .