بازدید فرماندار چایپاره از ستاد های تبلیغاتی کاندیدای شوراهای اسلامی شهر قره ضیاالدین

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ امینی فرماندار شهرستان بهمراه سرپرست شبکه بهداشت و درمان ضمن بازدید از ستادهای انتخاباتی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهراز تجمع هواداران برخی از نامزدها در مقابل ستادها انتقاد کرد و به نامزدها و مسئولین این ستادها تذکرات لازم را ارائه دادند.