اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره در سال98 برگزارشد

اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره در سال98 برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضاء درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر ازتلاشهای اعضا در طول یکسال گذشته گفت، درسال گذشته طبق بازرسی های که انجام گرفته شده بود متاسفانه بعضی واحدهای صنفی از قیمتی که بر روی کالا درج شده بود گرانفروشی می کردند و طبق قانون این عمل خلاف می باشد و مبنا برای قانون قیمت درج شده بر روی کالا می باشد و صنعت معدن با همکاری ادارات مربوطه امسال هم بازرسی ها را تشدید کنند تا شاهد گرانفروشی در سطح شهرستان نباشیم.

در ادامه فرماندار چایپاره گفت، خوشبختانه با برنامه ریزی های مناسب و به موقع در توزیع میوه شب عید ، چایپاره جزء محدود شهرستانهای استان بود که در توزیع میوه تنظیم بازار برای شب عید با مشکل مواجه نشد وی همچنین در ادامه به نرخ شکر در سطح شهرستان اشاره وگفت متاسفانه با توزیع شکر تعاونی در بازار بازهم قیمت در نوسان است که این امر نیازمند پیگیری جدی از سوی ادارات صنعت معدن و جهادکشاورزی می باشد.