طبق روال هر هفته ، آخرین ملاقات مردمی فرماندار شهرستان در سال 1400برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره :صبح امروز 23اسفند ماه در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخ به مطالبات مردم ، دیدار عمومی شکورزاده فرماندار شهرستان که دوشنبه هر هفته با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین برگزار می شود ، دوشنبه امروز نیز برگزار شد.

لازم به ذکر است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت با مردم شهرستان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12برگزار می شود .

 دوشنبه 23اسفند ماه 1400