سرود سلام فرمانده با حضور پرشور 2 هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر در شهرستان چایپاره اجرا شد

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان چایپاره امروز صبح سرود سلام فرمانده با حضور پرشور 2 هزار نفر از دانش آموزان و مسئولین شهرستان با هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج و آموزش و پرورش در شهرستان چایپاره به اجرا در آمد