رئیس جمهور در جسله هیات دولت:

با تصویب هیأت دولت؛ مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعیین شد

با تصویب هیأت دولت؛ مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعیین شد

هیأت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه را تعیین کرد.

با توجه به نحوه تعامل وزارت نیرو و جهاد کشاورزی درخصوص اصلاح کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه و راهکارهای پیشنهادی ازجمله فعال سازی مجدد کارگروه احیای دریاچه ارومیه و واگذاری مسئولیت آن به فردی متخصص دارای اختیارات مشخص و تعیین تکلیف انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه، استاندار آذربایجان غربی از سوی هیأت وزیران به عنوان مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعیین شد.