بررسی مسائل ومشکلات هئیت والیبال شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه ای باحضور اعضای هئیت والیبال و محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزارشد. در این جلسه بعد از بررسی مشکلات فرا روی والیبال چایپاره ، راهکارهای مناسب برای پیشرفت والیبال شهرستان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.