دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دیدار وملاقات عمومی فرماندارشهرستان چایپاره با اقشار مختلف مردم در راستای رفع مشکلات آنان روز دوشنبه 2 دی ماه 98 درمحل فرمانداری برگزار شد.

دراین دیدار دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره بصورت چهره به چهره واز نزدیک با مراجعین ملاقات نمودندو مسائل و مشکلات مطرح شده از از سوی هر یک از آنهارا بررسی ودستورات لازم را صادر نمودند.

◾️بنا به این گزارش ملاقات مردمی نماینده عالی دولت بامردم شریف شهرستان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9صبح الی 12 برگزار میشود.