تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره همزمان باسراسر کشور ودر آخرین روز از هفته بسیج تجمع بزرگ حماسه بسیجیان (شکوه مقاومت) به مناسبت چهلمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) مراسم ویژه ای باحضور محمدی ایروانلو فرماندار ، اعضای شورای تامین اقشار مختلف بسیجیان وجمعی از مسئولین شهرستان در سالن امام علی شهرستان برگزار شد

ودر ادامه از بسیجیان منتخب شهرستان با اهداء لوح تجلیل بعمل آمد.