برگزاری جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی

جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با شرکت معاونین استاندار ، اعضای شورای اداری استان و روسای دستگاه‌های اداری استان و با حضور سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به صورت برخط در این جلسه