مراسم نکوداشت روز شورا با ریاست امینی فرماندار شهرستان برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار چایپاره ضمن تبریک روز شورا با اشاره به اینکه در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشت ماه به عنوان روز شوراها نامگذاری شده است، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش تقدیر و قدردانی از زحمات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا می باشد که در راستای عمران و آبادانی شهرستان در تلاش هستند.

وی در ادامه ضمن یادآوری مشکلات عدیده شهر و روستاها گفت امید است با مشارکت جمعی شوراها و مردم بتوانیم قدم های مثبتی در جهت پیشرفت شهر و رفع محرومیت زدائی از روستاها برداریم.

در ادامه از روسای شوراهای اسلامی شهر قره ضیاالدین و حاجیلار و نمایندگان شوراهای محترم روستاهای  تابعه بخش مرکزی و بخش حاجیلار با اهدا لوح، تقدیر بعمل آمد.