پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزارشد

پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزارشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلوبا اشاره به ایام تعطیلات نوروز برلزوم آمادگی بیشترنیروها و اعضای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران تاکیدنموده وخواستار برنامه ریزی وتمهیدات لازم  برای این ایام شدند.

درادامه فرماندارچایپاره گفت : دستگاههای اجرایی میبایست حسب ابلاغیه ها ومکاتبات گزارشا ت و برنامه های خود رادرراستای مقابله باسیل ارایه نمایند. همکاری وتعامل بین سازمانی برای مقابله با بلایای طبیعی باید  مدنظر همه دستگاههای اجرایی باشد.

درپایان جلسه شهرداری قره ضیاالدین شبکه بهداشت ودرمان  هلال احمر وراهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان گزارشی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام تعطیلات نوروز درحوزه مدیریت بحران ارایه نمودند.