همزمان با چهارمین روز از ایام دهه فجرملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزار شد.

در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان  در چهارمین روز از ایام دهه مبارکه فجر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره،  در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.