سومین جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره سومین جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای انجمن به منظور بررسی ورفع مشکلات حوزه کتابخانه ای شهرستان در محل کتابخانه عمومی شهید مفتح برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تقدیر از فعالیت های انجمن در راستای فرهنگ کتابخوانی گفت ؛ ترویج ونهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در بین آحاد مردم؛باید در اولویت اهداف انجمن باشد.

دکتر محمدی درادامه با اشاره به نقش کتابخوانه های عمومی به عنوان رکن اصلی فرهنگ جامعه ؛ گفت با کاهش موانع و مشکلات می توان در راستای دستیابی به اهداف کتابخانه های عمومی و ارتقاء سرانه مطالعه شهروندان به عنوان ابزاری قدرتمند بهره  برد.

از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه

ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در مدارس باهمکاری آموزش وپرورش وکتابخانه های عمومی

اجرای طرح هدیه انجمن خیرین کتابخانه ساز باهمکاری اعضای انجمن کتابخانه ها وخیرین

تعیین نرخ حق عضویت کتابخانه عمومی شهید مفتح