فرماندار چایپاره به صورت سرزده در دانشگاه پیام نور حضور یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ فرماندار شهرستان به صورت سرزده از دنشگاه پیام نور بازدید و با رییس و کارشناسان این مرکز به گفتگو پرداخت.

در دیدار فرماندار چایپاره با رییس و کار کنان دانشگاه پیام نور مطرح شد:

پیام نور یکی از دانشگاه های جامع از نظر علمی است

 بستر های لازم برای توسعه دانشگاه پیام نور پیگیری خواهد شد.

تقویت و افزایش رشته های جدید

تکمیل زیر ساخت های لازم جهت بالا بردن ظرفیت دانشگاه

میزان دریافتی و مزیای کارکنان

 بحث جابجایی نیروهای قراردادی و شرکتی

توجه به منطقه با توجه به پتانسیل های موجود جهت جذب و استقبال از دانشجویان

 به روز رسانی سایت رایانه ای از لحاظ سخت افزاری 

 ارائه حداقل خدمات و امکانات به اقشار مختلف به خصوص اقشار باز مانده از تحصیل